Wassili Training

Opleiding Depressie & Levenslust coach

Dé Gids naar Duurzaam Geluk

De eerste certificeringsopleiding voor coaches in Nederland! Word ook depressie & Levenslust coach!

Geluk is Deprimerend

Depressie is zo gewoon als de griep, en de verwachtingen zijn dat het de belangrijkste ziekte oorzaak zal zijn in 2020 (bron: World Health Organization- WHO). (Chronische) somberheid is zo gewoon dat er meer en meer coaches mee in aanraking komen en/of zelf een soort gelijk ervaring hebben.

Sommige coaches denken terecht dat depressie voornamelijk het domein van ‘therapie’ of psychiatrie is. Maar wist je dat een gemiddelde burn-out zeer vaak samen gaat met depressie? Dat veel chronische problemen vaak te maken hebben met depressie? Dat coaches en cliënten de symptomen buiten de (ernstige) in DSM5 beschreven symptomen niet kennen of herkennen? Dat je alleen daardoor al geen effectieve diepgaande begeleiding kunt verzorgen? Dat standaard coach methoden niet effectief genoeg of toegespitst zijn op deze zeer specifieke problemen? Dat er veel onbegrip is over depressie en dat het een van de meest verzwegen problemen van bijvoorbeeld ondernemers is? Zie ook mijn blog ‘het Supermansyndroom‘.


De opleiding tot ‘depressie coach’ heeft tot doel om de nieuwste ideeën en technieken rondom (chronische) somberheid effectief in kaart te brengen. Maar ook om met een verrassend nieuwe aanpak, coaches middelen aan te reiken om optimaal te kunnen werken met somberheid, pessimisme en verschillende (niet suïcidale) vormen van depressiviteit. De opleiding richt zich in eerste instantie niet op suïcidale en klinisch depressieve personen. De geleerde methoden zouden wel effectief kunnen zijn bij deze specifieke groepen.

De depressie coach opleiding, het hiermee samengaande boek ‘Geluk is Deprimerend’, de in ontwikkeling zijnde depressieapp, hebben tot doel om coaches te ondersteunen om zeer effectief te kunnen werken met deze zeer grote en vaak niet onderkende groep. Bovendien biedt de opleiding mensen met chronische somberheid middelen aan die effectiever zijn dan de nu aanwezige standaard methoden. Ook heeft de opleiding tot doel om naasten van mensen met depressie (en zij die werken met deze groep) inzicht te geven in de mindset van een zeer sombere geliefde, familielid, vriend, collega of client. Dit laatste is cruciaal voor de gedeprimeerde en zijn omgeving.

De eerste groep depressie coaches zijn in januari 2013 gecertificeerd. De opleiding ‘depressie coach’ wordt gegeven door NLP Master trainer en neuro-semantiek trainer Wassili Zafiris, ontwikkelaar van de nieuwste methode en technieken om met (chronische) somberheid te kunnen werken. Zijn aanpak is uniek en geeft niet alleen een nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis van depressie en somberheid, maar biedt ook een scala aan nieuwe technieken en methoden om te werken met cliënten die lijden aan somberheid. Wassili deed 7 jaar onderzoek naar depressie en wist verrassend nieuwe zaken bloot te leggen over hoe depressie tot stand komt, wat de oorzaken zijn en hoe je effectief kunt werken met depressie. Zijn ervaringen heeft hij opgeschreven in zijn dit jaar te verschijnen nieuwste boek ‘Geluk is Deprimerend’.

Modelleren van depressie en geluk

Wassili heeft wat we weten over geluk en depressiviteit ‘ge-hermodelleerd’ en de hieruit voortgekomen kennis gebruikt om een nieuwe aanpak te ontwikkelen. Gedurende de opleiding worden onze huidige aannames over depressie en haar ontstaansgeschiedenis ter discussie gesteld en vanuit een totaal andere invalshoek gekeken naar de ontstaansgeschiedenis van depressie, depressie als ‘ziektebeeld’ en de begeleidingsmethoden.


Wat ga je leren?

 • Een nieuw ‘meta-perspectief’ over wat we ‘op dit moment weten’ over geluk en depressie, de oorzaken van depressie en begeleidingswijzen.
 • Wat de invloed is van medicatie en welke ‘reguliere’ methoden op dit moment (enigszins) effectief zijn.
 • Hoe depressiviteit ontstaat.
 • Wat de valkuilen van DSM5 (handboek psychiatrie) ‘denken’ zijn en waarom deze manier van diagnosticeren grote beperkingen met zich mee brengt.
 • Wat de relatie is tussen coach methoden en effectief kunnen werken met depressiviteit.
 • Hoe het menselijk geest-lichaam-emotie systeem werkt, en hoe het innerlijk landschap specifiek ‘in elkaar zit’ bij een persoon met depressiviteit.
 • Hoe je het Matrix Model kunt gebruiken om ‘de wereld’ van een depressief persoon in kaart te brengen.
 • Hoe het streven naar ‘geluk’ depressie kan triggeren en versterken.
 • De allernieuwste technieken om effectief met depressie te kunnen werken.
 • Een nieuwe methode om levenslust te faciliteren.

Wat kan je verwachten?

De opleiding is intensief en er wordt veel verwacht van de coaches in opleiding. In totaal is de tijdsinvestering 16 dagen.

 • 2 dagen: De betekenis van geluk.
 • 4 dagen: Depressiviteit.
 • 8 dagen: Levenslust.
 • 2 dagen: Certificering.

Het doel van deze training

Het doel van deze training is om inzicht te verschaffen in hoe depressie en neerslachtigheid ontstaat en hoe een depressieve gestalt geconstrueerd wordt. Daarnaast leer je een beproefde en nieuwe methode om neerslachtigheid te helpen transformeren tot levenslust. Deze training is met name bedoeld om coaches en hulpverleners middelen te verschaffen, om de groeiende groep ‘neerslachtigen’ en ‘ontevreden’ mensen te kunnen herkennen en de nieuwste middelen aan te bieden om levenslust te stimuleren. Je wordt een levenslust specialist!

Programma dag 1,2

De werking van onze geest

 • Ons geest, lichaam, emotie systeem.
 • De Matrix van onze geest – betekenis en reflexiviteit.
 • Lagen van betekenis en reflexiviteit.
 • Hoe worden onze ‘denkkaders’ gemaakt?
 • Wie bestuurd jou?
 • Betekenissen leren blootleggen.

Dag 3,4

De hogere lagen van de geest

 • Wat is een attitude?
 • Wat is een ‘gestalt’ en hoe ontstaat een gestalt?
 • Depressie i.r.t. het gestalt.
 • DSM5 en depressie.
 • Kernproblemen in het werken met depressie.
 • Wat is depressie wel?

Dag 4,6

Pessimisme

 • Pessimisme modelleren.
 • Je houding als coach – ‘Het moeilijke gesprek’.
 • Een gezonde relatie met vervelende emoties.
 • Omarming en verwelkoming.
 • Relevante symptomen van depressie.

Dag 7,8

Invloed

 • Betekenis leren uitstellen.
 • Negatieve betekenissen leren veranderen.
 • In je kracht leren komen.
 • Wat zijn overtuigingen?
 • Overtuigingen transformeren.

Dag 9,10,11

Problemen

 • Wat is de essentie van effectief met depressie werken?
 • Wat zijn ‘problemen’?
 • Het depressie ‘spel’ veranderen.
 • Een nieuwe gestalte opbouwen.
 • De identiteit transformeren.
 • Zelfacceptie ontwikkelen.
 • Gewaardeerd worden door anderen.
 • Jouw wereld leren waarderen.

Dag 12,13,14

Transformatie

 • Betekenis verrijken.
 • Optimisme versus pessimisme.
 • ‘Mensen zoeken geen geluk’.
 • Mazzeltof!
 • Blijdschap leren waarderen.
 • Voorwaarden voor het werken als depressie coach bespreken.
 • Certificering.

Data & locatie

Deze training duurt zestien dagen.

Trainingsdata 2018/19
18/ 19 oktober
9 november
1 december
18/ 19 januari 2019
15/ 16 februari 2019

De training wordt gegeven in Driebergen of IJburg, Amsterdam.

Direct contact opnemen

Investering

€ 3990,-

Deze bedragen zijn BTW-vrij en dus het netto bedrag. Trainingen zijn vaak aftrekbaar, vraag dit na bij de belastingdienst.

Vooropleiding?

Neuro-semantische trainingen: TEG en GL en/of NLP practitioner/ master certificering of aanverwant (neem contact op over de toelatingseisen en mogelijkheden), (erkend) coach, therapeut of psycholoog.

MEER INFO?
Klik hier of bel nu
020-4206428

Certificeringen

Heb je al een NLP master achtergrond of aanverwant, werk je al als (gecertificeerd) coach of therapeut en wil je niet alleen leren hoe je met complexe persoonlijke problemen effectief omgaat, maar wil je ook deel uitmaken van een groep zeer gespecialiseerde coaches die het verschil zullen maken? Neem dan contact op over de mogelijkheden om je in te schrijven voor deze uitermate inspirerende training!

Voor de Internationale Coach Federatie (ICF) heeft Wassili al workshops gegeven over zijn nieuwste werk in Nederland en Griekenland.

1. Voorlopige certificering
Dit betekent dat je in ieder geval een NLP master opleiding (of aanverwante opleiding) hebt gedaan en de depressie coach opleiding. Wanneer tijdens de opleiding blijkt dat er nog e.e.a. aan kennis, ervaring of attitude ontbreekt zal er advies gegeven worden over aanvullende eisen. De ‘echte’ certificering zal plaatsvinden wanneer aan de aanvullende eisen voldaan is. Afhankelijk van het niveau en de progressie ontvangt men dan het Junior Associate Certified Depressie Coach certificaat – JACDC

2. Junior Associate Certified Depressie Coach certificaat – JACDC
Dit betekent dat je in ieder geval een NLP master opleiding (of aanverwante opleiding) hebt gedaan en de depressie coach opleiding, Zie boven – echter tijdens de opleiding blijkt dat er nog e.e.a. aan kennis, ervaring of attitude ontbreekt waardoor er aanvullend advies gegeven word. Hier wordt sterk aangeraden om een aanvullende training te volgen. Dit kan bijvoorbeeld Toegang tot je Eigen Genialiteit (TEG) zijn. Dit certificaat is 18 maanden geldig en binnen die tijd dienen de aanvullende opleidingen afgerond te zijn.

3. Associate Certified Depressie Coach certificaat – ACDC
Dit betekent dat je in ieder geval een NLP master opleiding (of aanverwante opleiding) hebt gedaan en de depressie coach opleiding, TEG en Weerbaarheid & Veerkracht. Dit Certificaat is 3 jaar geldig. Om Geldigheid van het certificaat te behouden dient de ‘depressie coach opleiding’ (of vervolg opleidingen die dan relevant zijn) binnen die termijn opnieuw gedaan te worden. Dit kost dan 1000 euro.

4. Professional Certified Depressie Coach certificaat – PACDC
Dit betekent dat je in ieder geval een NLP master opleiding (of aanverwante opleiding) hebt gedaan en de depressie coach opleiding, TEG en Weerbaarheid & Veerkracht en een aanvullende coachopleiding (bijv. Matrix Coachen) en aangetoond is dat je over de juiste kennis, techniek en houding beschikt. Dit Certificaat is 3 jaar geldig. Om Geldigheid van het certificaat te behouden dient de ‘depressie coach opleiding’ binnen die termijn opnieuw gedaan te worden. Dit kost dan 1000 euro. Indien je aan alle eisen voldoet en wilt doorgroeien naar het PCDC certificaat vraag dan naar het mentor programma dat hiermee samenhangt.