De principes van leiderschap bij verandering

Wat zijn de centrale richtlijnen die Wassili toepast?

Groei is de basis van de menselijke natuur

Er zit een diepe behoefte in mensen om te groeien. In die behoefte zijn we niet alleen bezig ons te beschermen tegen bedreiging, wij hebben daarnaast een drive meer te willen zijn en op zoek te gaan naar het hoogste en mooiste.

Een leider en een coach helpt de mens het geheel te zien

Leading Change helpt en ondersteunt leiders om het grote plaatje in het vizier te houden, zodat er in de waan van de dag nog steeds contact blijft met de ‘grote’ zaken.

Taal is actie

Als onze taal hoog van kwaliteit is, hebben we een goed leven. Als we slechte gesprekken hebben, hebben we een slecht leven. Leading Change wil de beste gesprekken faciliteren.

Crises horen bij het grotere probleem van de maatschappij, de organisatie, en de persoon

Een crisis is niet iets om te vermijden en te negeren, het kan de aanleiding zijn om naar de werkelijke zaken en belangen te gaan kijken om zo de dingen waar het over gaat bloot te leggen en in te brengen.

We leven in onze eigen werkelijkheid

Ieder mens ‘bewoont’ een uniek eigen wereld. Groei en vernieuwing is het samenbrengen van de diversiteit in plaats van het afscheiden van ideeën, culturen of mensen.

Samen ben je meer dan de som van de delen

Veranderingen die er toe doen worden zelden gedaan door een enkel individu. De groepsgeest is nodig voor echte vernieuwing.

Je hebt een sterk ‘ik’ nodig om egoloos te worden

Hoe meer je voelt dat je er mag zijn, hoe minder je te bewijzen hebt. Dat kan de weg vrijmaken om te kijken naar wat er nodig is voor de groep en het geheel.

Een leider creëert een wereld waar mensen bij willen horen

Een leider houdt zich bezig met het stimuleren van ideeën waarbij het belang van alle belanghebbende een plek kunnen hebben, ook de belangen die tegenovergesteld lijken.

Terug naar Organisatie ontwikkeling