Category: Blog

Veerkracht en weerbaarheid op de werkvloer

Stress en veerkracht op de werkvloer

Wanneer verandering tegenslag wordt…

Wat is weerbaarheid? Waarom hebben wij veerkracht nodig? Wat betekent weerbaarheid op de werkvloer?

Wanneer verandering ervaren wordt als tegenslag is het tijd om aan je weerbaarheid te werken. Een van de meest kenmerkende aspecten van verminderde weerbaarheid is STRESS. Wassili Zafiris bespreekt hier enkele onderliggende aspecten die je weerbaarheid en dus je stress reactie beïnvloeden.

Hieronder een video over de onderliggende aspecten van veerkracht op de werkvloer. Naar aanleiding van een presentatie bij een organisatie is er een video gemaakt om de highlights van die presentatie nog eens toe te lichten.

Geïnteresseerd om weerbaarder te worden? Volg dan nu de 2daagse Weerbaarheidstraining.

Nieuwe toepassingen NLP bij traumaverwerking

Het innerlijk landschap van depressie na trauma

Op 18 juni geef ik training bij Meta Group Holland in een uniek nieuw programma over trauma verwerking. Ik presenteer daar mijn nieuwste ontwikkelingen op het gebied van NLP, trauma verwerking en depressie aan therapeuten, coaches en hulpverleners.

Ik ben in zeer goed gezelschap want de 3 andere trainers zijn:

Frank Pucelik, medegrondlegger van NLP!

Lucas Derks, bedenker van het Sociaal Panorama model en zeer gewaarde collega.

Nienja Brouwer, zij is TRE trainer, een lichaamsgericht methode van traumaverwerking.

Wil je meer weten? Bekijk hier het artikel over deze 5 daagse training.

Meer weten over het meesteren van depressie? Lees mijn nieuwste boek: Geluk is deprimerend.

Bekijk hier de video over de oorzaken van depressie.

New applications of NLP in trauma treatment

The inner landscape of depression after trauma

June 18 2018 I will be teaching at Meta Group Holland in a unique new program about trauma treatment. I will be presenting my latest NLP developments about “depression after trauma” to therapists, coaches and first responders. I am keeping great company because the other trainers in this 5 day program are:

Frank Pucelik, co-founder of NLP!

Lucas Derks, developer of the Social Panorama model en highly esteemed colleague.

Nienja Brouwer, TRE trainer using the body for trauma therapy.

Want to know more? Go to www.metagroupholland.nl or watch my video about the causes of depression.

Mastering depression

Modeling & Mastering depression

Lees mijn nieuwste interview in Inzicht, hét magazine van de NVNLP (de beroepsvereniging van NLP practitioners) over de ontwikkelingen rondom mijn werk met het modelleren en meesteren van depressie.

Ben benieuwd naar wat je ervan vindt. Wassili Zafiris

NLP Modeling and Mastering Depression maart 2018

 

Psycho-logica

Logisch toch?

Wij zijn wonderlijke wezens en soms moeilijk te doorgronden. Onze beweegredenen zijn vaak ongrijpbaar en onze redenaties niet altijd logisch. Toch is onze mentale-emotionele structuur en manier van conclusies trekken logischer dan je zou verwachten. Het probleem begint al met een vergissing: namelijk dat onze externe wereld volgens dezelfde logica functioneert als onze innerlijke wereld.

Welbeschouwd zijn wij behoorlijk arm opgevoed en geschoold qua begrijpen van onze eigen en elkaars innerlijke wereld. Ons scholingssysteem beloont ons hoofdzakelijk op hoe wij geleerde informatie reproduceren. Als we dat lang genoeg doen, slim genoeg zijn en geluk hebben, leren we verbanden leggen en logische conclusies trekken. Maar tijdens ons ontwikkelingsproces vinden er ook nog andere processen plaats. Zoals de ontwikkeling van onze emotionele wereld en ons probleem oplossend vermogen. We ontdekken hoe sociale interacties werken, hoe we keuzes kunnen maken, hoe we omgaan met autoriteit en welke betekenis we aan geld geven. Alleen krijgen we hierover meestal geen les. Wordt ons geleerd hoe om te gaan met afwijzing, kritiek en tegenslag? Wordt ons geleerd om te begrijpen wat de bedoeling is van onze emoties? Krijgen we les in hoe verbinding te maken?
NEE. Al deze cruciale elementen moeten ‘gebeuren’, een soort vanzelfsprekend plaatsvinden. Maar hoe vanzelfsprekend is dat eigenlijk?

De praktijk wijst uit dat velen van ons vrijwel geen idee hebben hoe onze innerlijke logica werkt. Toch is deze kennis cruciaal voor je ontwikkeling daar wij een belangrijk deel van onze keuzes baseren op onze ‘volledig irrationele’ innerlijke wereld. Het is mijn ervaring dat juist wanneer er verandering plaatsvindt de innerlijke logica begint te spreken. Emoties, onbestemde gevoelens, lastige interacties, weerstand, onzekerheid om er een paar te noemen. Ervaringen waar we soms geen grip op lijken te hebben. Toch is er een geweldig woord dat aangeeft dat er wel degelijk een innerlijke logica bestaat en die structuur kan bieden ten tijden van onrust en verandering: ‘psycho-logica’. Onze innerlijke wereld heeft ook wetten en ‘stappen’, ze zijn alleen anders dan die van de ‘externe wereld’, ze zijn ‘psycho-logisch’.

Het geheim hierachter is dat wij allemaal onze eigen unieke betekenis geven aan onze ervaringen. Wil je meer begrijpen over hoe jouw innerlijke psycho-logica werkt, lees dan het aangrijpende boekje van Viktor Frankl De zin van het bestaan. In een wereld vol verandering kan betekenis een baken van stabiliteit zijn.

Je kunt je uiteraard ook inschrijven voor een van de trainingen waar je alles leert over jouw eigen psycho-logica. Alles? Dat is niet logisch…bijna alles dan: Toegang tot je eigen genialiteit of Veerkracht & weerbaarheid. Of als je liever thuis blijft lees dan mijn boek: Geluk is deprimerend, daarin ontdek je een wereld van logische onlogische conclusies die mensen kunnen trekken.

Persoonlijk leiderschap, motivatie en de menselijke natuur

Video – Jij maakt het verschil.

In januari mocht ik een presentatie houden bij de inspiratie dag van de GGD Hollands Noorden.

Honderd medewerkers waren uitgenodigd om inspiratie op te doen bij twee sprekers (waarvan ik er een was) en diverse workshops.

Ik mocht in mijn presentatie de vraag beantwoorden:
Kan je bij de transitie van een organisatie voldoen met een goede strategie of dien je medewerkers te ondersteunen in dit proces van verandering?

Mijn simpele antwoord?
Natuurlijk moet je mensen begeleiden bij een transitie proces van een organisatie. En zeker niet alleen bij het leren van nieuwe processen en hoe om te gaan met nieuwe organisatie structuren.

Het is mijn ervaring dat het meest fundamentele aspect van verandering achterwege gelaten wordt. Wat is dat dan? De menselijke natuur!

Zeer veel mensen hebben een natuurlijke reactie op verandering. Weerstand! Dat is niet om dat dit weerbarstige mensen zijn die niets zouden willen. Niet omdat mensen graag hun kont in de krib gooien om eens even lekker de boel te verstieren (die mensen heb je er trouwens wel tussen zitten). Het probleem van weerstand bij verandering zit in onbegrip over hoe menselijke motivatie werkt.

Motivatie van mensen kan je in twee soorten motivatie indelen:
1. Acute ‘er van weg’ gerichte motivatie.
2. Slome ‘er naar toe’ gerichte motivatie.

Acute ‘ervan weg’ gerichte motivatie is heel krachtig en van kortdurende aard. Ervan weg motivatie word met name actief wanneer wij ons bedreigd voelen. Je kunt deze vorm van motivatie direct koppelen aan de onderste elementen van de piramide van Maslow. Onze basis behoefte zijn veiligheid, een dak boven ons hoofd, eten en ga zo maar door. Zodra we bedreigd worden in deze basis veiligheid worden we heel actief. We doen er alles aan om een ervaren catastrofe te voorkomen. Zodra er enige adequate bevrediging van onze veiligheid behoefte bereikt is, kalmeren we weer en gaan we door alsof er niets aan de hand was. De bedreiging ervoeren we als acuut, en creëerde daardoor zeer veel bewegingsdrang en motivatie, vooral weg van de bedreiging. Zodra we ver weg genoeg zijn van de bedreiging verdwijnt ook die specifieke bewegingsbehoefte en daarmee ook de motivatie.

Slome ‘er naar toe’ gerichte motivatie zien we in de hoogste regionen van Maslow, de zelf-actualisatie behoeften. De drang om te zijn wie je bent, bij te dragen, het collectief te laten groeien, dingen mooier te maken, zingeving. Dit zijn slome behoefte omdat de motivatie drang laag is. Ze word pas sterker wanneer je effectiever wordt in het bevredigen van deze behoeften. Hoe effectiever je hierin wordt hoe meer passie je ontwikkeld en hoe vanzelfsprekender je dadendrang zal worden.

Het is mijn ervaring dat er in transitie processen weinig tot niets gedaan word om deze behoefte bevredigingsprocessen bij medewerkers te vergroten.

Het gevolg? Mensen komen zonder dat ze zelf beseffen waarom vast te zitten in tekort behoeften en omdat deze niet adequaat bevredigd worden blijven ze daar ook zitten. De Zijns behoeften waar de organisatie zo een behoefte aan heeft (alle mooie ideeën, verbeteringen en bijdragen aan een nieuw geheel) worden niet alleen niet omarmt door medewerkers, ze worden zelfs sceptisch bekeken, als zijnde onrealistische dromen, en verstoringen in een ‘best goed functionerend geheel.’

Wat nu als je mensen leert om hun behoeften effectiever te bevredigen, zowel de tekort behoeften als de Zijns behoeften? Wat nu als je medewerkers daar eigenaarschap over geeft en de ruggensteun die ze daadwerkelijk nodig hebben om een verander proces niet als een bedreiging te zien maar als een kans tot zelf-actualisatie?

Nu denk je misschien ‘nog meer kosten, het is als zo een investering om het transitie proces op poten te zetten.’ Ik denk dat het duurder is om halverwege een transitie proces te beseffen dat de medewerkers om ‘onverklaarbare’ redenen weerstand blijven houden tegen een voorgenomen verandering. Helaas ben ik vaker ingeschakeld wanneer het fout ging dan om het verander proces in goede banen te leiden…ja ook een directeur, MT, manager, raad van bestuur wordt ook pas heel actief als zijn of haar tekort behoeften geactiveerd worden.

Meer weten?
Lees hierover in ons boek: IK BEN niet alleen op de wereld en/ of lees het nieuwe proces ‘natuurlijke doelen’ in mijn nieuwste boek Geluk is deprimerend.

Meer lezen over veranderprocessen? Lees er hier meer over.

Ondernemen op eenzame hoogte

Een speciale vorm van eenzaamheid die tot depressie kan lijden is eenzaamheid ten gevolg van status, aanzien. Status (lees: dat er naar je opgekeken wordt) is voor sommige mensen zeer belangrijk. Veel geld, een prachtige baan, duur huis, opleiding en uiterlijk al deze zaken kunnen één of andere status geven aan de persoon. ‘Speciale’ mensen zijn de eenzaamste mensen op de wereld (behalve als je in een donkere kamer zit). Waarom? Door jouw verhevenheid is contact met ‘het gewone volk’ uitgesloten en dat verschil in hoogte kan erg eenzaam zijn. De behoefte aan waardering is groter dan de verbinding met mensen, maar eigenlijk is dat dubbel want de behoefte aan waardering is er juist in de hoop dat er dan verbinding ontstaat…

 

Van je voetstuk

Wanneer eenzaamheid en tegenslag samenkomen

Failliet gaan, in de Verenigde Staten wordt het vaak als een kracht gezien. Er zijn vele verhalen van ondernemers die meerdere keren failliet zijn gegaan om uiteindelijk toch succesvol te worden. Succesvolle Hollywood films volgen vaak hetzelfde scenario: de held valt van zijn voetstuk, krabbelt op en valt weer van zijn voetstuk, raakt in het slop, gooit zijn leven om en vindt een nieuw pad en een nieuwe liefde. De held blijkt mens te zijn, kwetsbaar en samen.

Sommige mensen zijn zonder zich daar bewust van te zijn, gevoelig voor aanzien. Aanzien suggereert dat ‘er naar je opgekeken wordt’ en dat is precies wat deze mensen willen, speciaal zijn. Ze willen dat niet zomaar, ze willen dat omdat voor deze mensen aanzien hetzelfde is als ‘gewaardeerd’ worden wat tevens voor hen betekent ‘erbij horend’, ‘samen’, ‘niet alleen’. Uit onderzoek komt naar voren dat mensen die ‘status’ waarderen en belangrijk vinden, zich vaak eenzaam voelen en dat hun behoefte naar aanzien ze paradoxaal genoeg niet verbonden doet voelen maar juist eenzamer. De paradox of ‘dubbele binding*’ die in de geest van de persoon plaatsvindt is de volgende: er is een zeer grote behoefte tot verbinding en samen zijn, men heeft geleerd dat je door waardering door anderen op handen gedragen wordt. Je wordt gewaardeerd als je ergens in uitblinkt, je beter bent dan de ander of rijker, mooier en slimmer. Dit vertaalt zich in steeds meer scholing, rijkdom vergaring, uiterlijk vertoon of gewoonweg over je eigen grenzen heen gaan om maar gewaardeerd te worden door anderen. Dit is vaak geleerd op school waarbij de ‘slimste’, ‘mooiste’ of ‘leukste’ de meeste vrienden heeft. Dat is overigens niet alleen doordat kinderen ‘nu eenmaal’ zo met elkaar omgaan, maar ook omdat kinderen hun zelfbeeld voor een deel vormen door bij een groep te willen horen en bepaalde mensen en groepen af te wijzen. Je eenzaam voelen kan al jong beginnen.

De status gevoelige persoon, staat in mentaal emotionele zin op een voetstuk, een platvorm boven anderen. Het onbewuste streven? Dat er opgekeken wordt naar de persoon, want als er opgekeken wordt is er waardering en als er waardering is, dan hoor je erbij, ben jij speciaal, speciaal genoeg om omarmd te worden door de ander en de groep. Het probleem bij deze benadering van verbinding is dat de persoon in kwestie per definitie al eenzaam is, alleen al doordat deze persoon in mentale zin op een verhoging staat. De ‘speciale plek’ die de persoon wenst te hebben. De afstand tussen de persoon en anderen kan niet overbrugt worden want hoe meer aanzien, hoe meer afstand. Zet de T.V. aan en je ziet beroemdheden die juist van dit probleem last hebben. Succesvolle ondernemers kunnen dit ook ervaren. Enorm gedreven een mooi bedrijf op poten te zetten. Maar wanneer ze uiteindelijk ‘alles’ hebben wat ze ooit begeerden, komen ze tot de ontdekking geen verbinding met andere mensen te hebben. Al het moois is ineens leeg, zonder intrinsieke waarde.

Zoals Giles Andreae, de beroemde engelse schrijver prachtig verwoordt in ‘I lost the gift of joy for a while‘: “Then, in August last year, a couple of things happened simultaneously. The value of the financial nestegg that I had built up over 20 years of successful writing plummeted — and we decided to move out of London, away from the home in which we had brought up our family for the previous ten years. The platform on which I had been standing had disappeared. Beneath it was simply an abyss.**”

Eindelijk weer ‘tussen de mensen’

Mensen die ‘last hebben van status’ praten (onder vier ogen) vaak over de angst om ontmaskerd te worden, ‘door de mand te vallen’ als of ze zich al realiseren dat ze van hun zelfgecreëerde voetstuk kunnen vallen wanneer ze niet oppassen. Hierdoor moeten ze steeds harder werken om op het voetstuk te blijven staan. Van het voetstuk vallen namelijk is ‘het ergste wat er is’. Dit duidt niet alleen op ‘falen’, maar legt ook bloot waar het over gaat, namelijk de eenzaamheid die alles drijft.

Tegenslagen of faillissementen kunnen voor een ondernemer een zegen zijn. Als de persoon, net zoals de Hollywood held zijn of haar kwetsbaarheid leert tonen en zich beseft dat verbinding niet ontstaat door aanzien, maar door kwetsbaarheid, dan kan een tegenslag die je van je voetstuk doet vallen het grootste cadeau zijn wat je kunt ontvangen. Eindelijk weer ‘tussen de mensen’.

 

*Een dubbele binding of Engels double bind is een dilemma in de communicatie, waarbij een individu (of groep) twee of meer tegenstrijdige boodschappen ontvangt waarbij de ene boodschap de andere ontkent. Het is een situatie waarin adequaat reageren op de ene boodschap, het in gebreke blijven betekent van de andere boodschap, en omgekeerd. Zodat de ontvanger afgezien van het antwoord altijd fout zit. Met andere woorden, de ontvanger kan geen commentaar leveren op het conflict, kan het niet oplossen, en kan zich ook niet aan de situatie onttrekken. In de taalfilosofie is het verschijnsel bekend als pragmatische paradox. Gregory Bateson.

**The TImes november 2009

Meer weten? Bestel mijn nieuwste boek: ‘Geluk is Deprimerend’